Strona główna » Sakramenty » Spowiedź Święta

Sakrament Spowiedzi Świętej
Celem i skutkiem tego sakramentu jest, pojednanie z Bogiem. U tych, którzy przyjmują sakrament pokuty z sercem skruszonym i z religijnym nastawieniem, „zwykle nastają po nim pokój i pogoda sumienia wraz z wielką pociechą duchową”. Istotnie, sakrament pojednania z Bogiem daje prawdziwe „zmartwychwstanie duchowe”, przywrócenie godności i dóbr życia dzieci Bożych. Najcenniejszym z tych dóbr jest przyjaźń z Bogiem.

Na spowiedzi kapłan zadaje nam określoną pokutę, zwykle jest to modlitwa a może to być również jakieś umartwienia jak np.: post lub inny rodzaj pokuty taki jak jałmużna. Pokuta ta jaka by nie była zawsze wyraża nawrócenie w odniesieniu do samego siebie, do Boga i do innych ludzi.

 

Obrzęd Spowiedzi (Formuła Spowiedzi)

Aby przyjąć godnie Sakrament Pokuty trzeba wypełnić pięć warunków:

 

  1. Rachunek Sumienia.
  2. Żal za grzechy.
  3. Mocne postanowienie poprawy.
  4. Szczera spowiedź.
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i Bliźniemu.

Przed samą spowiedzią możemy jeszcze w modlitwie poprosić Boga o światło ducha świętego dla kapłana, który będzie nas spowiadał.

Przyjęcie penitenta w konfesjonale.
Gdy penitent przychodzi, aby wyznać grzechy, kapłan życzliwie go przyjmuje.
Penitent wypowiada słowa pozdrowienia:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan odpowiada:
Na wieki wieków. Amen

Następnie penitent żegna się mówiąc:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Kapłan uczyni znak krzyża i zachęci do ufności w miłosierdzie Boże, na przykład, może to uczynić słowami :
Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.

Rozpoczynając wyznanie grzechów powiedz:

Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem: tydzień, miesiąc, lata temu …..
Pokutę zadaną wypełniłem.
Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: Wyliczam te grzechy, a przy ciężkich podaję liczbę i okoliczności.
Na zakończenie mów: więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, postanawiam poprawę a ciebie ojcze duchowny proszę o rozgrzeszenie i pokutę.

Następnie kapłan zachęca penitenta do okazania żalu, który penitent może wyrazić w tych lub podobnych słowach:

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu (Łk 18,13).

Udzielając rozgrzeszenia kapłan wypowiada słowa –
Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła I ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i ducha Świętego

Odpowiedź:,,Amen„ – po udzielaniu rozgrzeszenia i zadaniu pokuty, kapłan zwraca się do ciebie słowami – Wysławiajmy Pana bo jest dobry.

Odpowiedz:, A jego miłosierdzie trwa na wieki

Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

Odpowiedz:, Bóg zapłać.

Puka w konfesjonał